Board dynamics

Vores opgave er at hjælpe bestyrelsen med at vurdere sin egen sammensætning og evne til at skabe værdi for aktionærerne.

Vores proces tager udgangspunkt i en detaljeret forståelse af virksomhedens nuværende og fremtidige ønskede position og på den baggrund lægger vi sammen med klienten rammerne for det videre forløb.

Vurderingen sætter typisk fokus på:

  • Personlige og funktionelle kompetencer
  • Sammensætning og diversitet
  • Roller, værdier og samarbejde inden for bestyrelsen
  • Snitflade og samarbejde med direktionen
  • Dynamikken i ejerstruktur
  • Succession planning
  • Forbedringstiltag for bestyrelsen

Vi afholder individuelle møder med bestyrelsesmedlemmerne, direktionen og andre stakeholders for at opnå størst mulig indsigt og fortrolighed til at komme i dybden med problemstillingerne.

Tilbagemelding og anbefalinger til forbedringer gives til bestyrelsen samlet mundtligt og skriftligt. Der gives endvidere individuel feedback til de enkelte bestyrelsesmedlemmer og til direktionen.

Efterfølgende kan vi hjælpe med at gennemføre og følge op på specifikke forbedringstiltag.

Vi anbefaler at bestyrelses evalueringen forløber i en 3 årig cyklus, hvor år 2 & 3 tager afsæt i vurderingerne og anbefalingerne fra første års bestyrelses evaluering.


Forløbet af Board Dynamics processen