skip to Main Content

Fastlæggelse af ejerens rolle og generationsskifte

Ejeren og dennes rolle

Rollen som ejer kombineret med stillingen som administrerende direktør eller bestyrelsesformand kræver et skarpt fokus på at sikre, at ejeren kan opfylde de forretningsmæssige krav, i takt med at virksomheden bliver mere kompleks. Dette kan også føre til overvejelser om, hvem der kan efterfølge ejeren og overtage kontrollen og ansvaret.

At kunne udfylde stillingen

Vi har stor erfaring med at rådgive administrerende direktører, bestyrelsesformænd og ejere. Vi kan assistere med at skabe klarhed og bidrage med forslag til ændringer.

Typiske udfordringer

Oplevelsen af ikke at være i stand til at kunne håndtere kompleksiteten længere

Håndtering af dobbeltrollen som både som direktør og ejer

Faldende personlig motivation og energi til at drive virksomheden

Egne handlemåder er blevet mindre effektive og skaber modstand, distance og problematisk gruppedynamik, der fører til både konflikter og frustrationer hos ejeren

Ejeren bliver for dybt og detaljeret involveret i virksomheden og kommer dermed til at blande sig i andres ansvarsområder

Fastlæggelse af ejerens rolle og generationsskifte

Generationsskifte

På et tidspunkt skal der tages stilling til, hvem der skal overtage kontrollen med virksomheden. Det rejser en masse spørgsmål om “Hvem er den bedst egnede person” til at tage over og omfatter desuden familiemæssige ambitioner og dynamikker.

Vi kan agere som sparringspartner, når det drejer sig om at definere de forskellige scenarier og adskille personlige og familiemæssige dynamikker for lettere at kunne træffe et objektivt valg.

Typiske udfordringer

Interne/eksterne kontra familiemedlemmer

Hvad skal der til for at udvikle forretningen?

Muligheder for fortsat indflydelse

Faldgruber ved at vælge næste generation løsningen

Bevarelse og fornyelse af kerneværdier

Fastlæggelse af ejerens rolle og generationsskifte

under menu_owners own role

HOWITZ & SAND ADVISORY
HENRIKSHOLM HOVEDBYGNING
MELCHIORSVEJ 1・DK-2950 VEDBÆK

Back To Top