skip to Main Content

Håndtering af familiedynamik

Ejeren og dennes familie

Familiens forhold til og involvering i virksomheden er naturligvis et vigtigt aspekt for ejeren og for virksomhedens trivsel. Og i takt med at virksomheden bliver ældre, kan dette i høj grad blive et kritisk aspekt. Familiens ønsker og behov kan ofte gå i forskellige retninger.

Familiens rolle og indflydelse

Vor opgave i disse situationer er at tilbyde forretningsmæssig og psykologisk rådgivning overfor ejeren såvel som overfor individuelle familiemedlemmer.

Typiske udfordringer

Familiens rolle og involvering i virksomheden

Indflydelse på, hvor virksomheden er på vej hen

Familiemedlemmers psykologiske problemstillinger

Familiekonflikter

Forberede næste generation på ejerskab

Kollektive versus individuelle behov

Håndtering af familiedynamik

under menu_family dynamics

HOWITZ & SAND ADVISORY
HENRIKSHOLM HOVEDBYGNING
MELCHIORSVEJ 1・DK-2950 VEDBÆK

Back To Top