skip to Main Content

Sammensætning af ledelse og ledelsesstruktur

Ejeren og dennes repræsentanter

Et afgørende element i at fremtidssikre virksomheden er, at ejeren har den rette sammensætning af bestyrelse og direktion.

Det er også kritisk at have en ledelsesstruktur, der understøtter ejerens interesser og virksomhedens effektivitet.

Direktion og bestyrelse

Direktionen og bestyrelse tjener ejerens interesse. Ejeren skal have fuld tillid og tiltro til den måde, som disse organer arbejder på og til deres kompetencer. Det er – navnlig i problemfyldte situationer – vanskelige størrelser at skulle håndtere som følge af de kombinerede forretningsmæssige, organisatoriske og psykologiske dynamikker.

Vi har lang erfaring med denne type komplekse problemstillinger og kan fungere som sparringspartner i forhold til at diagnosticere og navigere igennem situationen for at finde og påvirke de centrale spørgsmål.

Typiske udfordringer

Teamets og bestyrelsesmedlemmernes kompetencer kontra forretningsstrategien – ekstern benchmarking

Teamdynamik og politiske hensyn i og mellem de forskellige organer, som gør beslutningsprocesserne langsommere og fjerner fokus på at drive virksomhed

Den opfattede afstand mellem “stifterens grundholdninger”, og hvad der observeres i organisationen

Organisatorisk “støj”, der kommer direkte videre til ejeren, men som direktionen ikke nævner

Sammensætning af ledelse og ledelsesstruktur

Understøttende ledelsesstruktur

Gennemsigtighed mellem de forskellige organer – ejer, bestyrelsesformand, bestyrelsen, rådgivende udvalg, den administrerende direktør, direktionen og organisationen – er af afgørende betydning for alle, der er involveret i virksomheden, og for ledelsesorganerne i forhold til at tjene ejeren så effektivt som muligt.

Vi kan bistå med at skabe gennemsigtighed og identificere, hvor strukturen ikke fungerer og være sparringspartner i forhold til at identificere, hvilke kompetencer der er brug for og hvor.

Typiske udfordringer

Uklar definition af de forskellige organers rolle

Bureaukrati, der forårsager ineffektivitet

Bestyrelsens sammensætning kontra fremtidige forretningsbehov

Adskillelse af virksomhed fra ejerskab

At opnå den rette balance mellem virksomhedens og familiens interesser

Sammensætning af ledelse og ledelsesstruktur

under menu_leadership and structure

HOWITZ & SAND ADVISORY
HENRIKSHOLM HOVEDBYGNING
MELCHIORSVEJ 1・DK-2950 VEDBÆK

Back To Top