BESTYRELSES EVALUERINGSPROCES

For at kunne designe bestyrelsesevalueringen er det nødvendigt først at opnå en grundig forståelse af virksomheden. Den forberedende fase af evalueringen vil derfor altid bestå af aktiviteter koncentreret omkring møder med bestyrelsesformanden og direktionen.

I eksekverings fasen vil vi altid være 2 interviewere for at sikre grundighed og forskellige perspektiver. Ydermere ønsker vi at facilitere en åben dialog for at sikre bestyrelsesmedlemmernes synspunkter.

Øvrige integrerede aktiviteter

En bestyrelsesevaluering skal være tilpasset virksomhedens specifikke behov. Afhængigt af hvor i den treårige evaluerings cyklus bestyrelsen er, modenheden og status af bestyrelsen, kan det være hensigtsmæssigt at tilføje og integrere visse elementer til hovedmodellen som f.eks.:

Add-on services

Under udførelsen af en bestyrelsesevaluering kan specifikke områder blive identificeret, som bestyrelsen bør handle på for at forbedre effektiviteten. Nogle af disse aktiviteter kan på en naturlig måde blive integreret i bestyrelsens årshjul, mens andre kan tilføjes som en selvstændig aktivitet efter evalueringen.

Eksempler på disse aktiviteter er: