GENERELLE PERSPEKTIVER

Enhver virksomhed har på et givet tidspunkt en særlig ejerstruktur, forretningsdynamik og organisation. Bestyrelsesevalueringen skal afspejle disse forhold for at være effektiv.

Bestyrelsesevalueringen skal basere sig på en grundig forståelse af forretningsgrundlaget og den måde bestyrelsen fungerer og tager afsæt i en diskussion med formanden om ambition, indhold og vinkel for evalueringen.

Evalueringen er ikke alene rettet mod bestyrelsens effektivitet og identifikation af forbedringsområder, men også mod at belyse de centrale styrker, der skal bevares og plejes.

En side gevinst ved en vel gennemført bestyrelsesevaluering er, at den giver bestyrelsen en bedre forståelse for sin rolle, og at den forsyner de enkelte medlemmer med værktøjer til at styrke deres eget bidrag fremover.

 

Fordele ved at anvende HOWITZ & SAND

  • Vi er uafhængige af bestyrelsen og direktionen.
  • Vi har ingen interesse konflikt i forhold til andre service ydelser.
  • Deltagerne opfordres til at tale frit og i fuld fortrolighed.
  • Vi baserer os på en professionel metode og bringer en neutral og balanceret validering af vores observationer og konklusioner.
  • Vi har en forretningsmæssig tilgang, og koncentrerer os om de vigtigste forhold, som bestyrelsen skal fokusere på.

Metode

Bestyrelsesevalueringen har fokus på én dynamisk sammenhæng bestående af 4 elementer, hvor kvaliteten af disse er afgørende for bestyrelsens evne til at fokusere på værdiskabelse: Formelle rammer, Indhold & processer, Styrende organer og Underliggende dynamik. Se figuren nedenfor.

Det er evalueringens opgave at navigere omhyggeligt gennem denne dynamik for at kunne forstå og vælge de væsentligste faktorer, der skal fokuseres på, for så at kunne foreslå en effektiv vej frem. Alt kan se fint ud på overfladen, men nedenunder kan der vise sig at være forhold, der er hæmmende eller ligefrem destruktive for dynamikken.

At arbejde med bestyrelsen

Vores arbejde med bestyrelsen bygger på nogle grundlæggende antagelser:

  • Bestyrelses medlemmerne er kompetente og motiverede for deres opgave.
  • Tilgangen til evalueringen er nysgerrighed og “non-punitive”.
  • Bestyrelsen er et high-performance team med særlige karakteristika.